Ridvägar

Lennartsnäs kan med sin rika natur kan ge dig som ryttare många fina ridupplevelser. Det finns gott om vackra ridvägar att njuta av!

 

Du måste känna till vad som gäller, om du vill utnyttja den fantastiska allemansrätten som också för med sig en del skyldigheter. Du får använda naturen, men med förstånd och gott omdöme.

 

 

ALLEMANSRÄTTEN
Kort om allemansrätten.

 

 

 

 

 

  • Allemansrätten ger rätt att röra sig också över privat mark. Man får däremot inte störa, och inte t ex ta sig in på någons tomt eller ta sig över odlad mark än mindre får man rida där. Om du är osäker ta reda på vems marken är och fråga om det går bra att rida där?
  • Du får inte göra åverkan, inte bryta grenar, inte plocka fridlysta växter, naturligtvis inte slänga skräp – och inte till exempel öppna grindar och glömma bort att stänga dem bakom dig.
  • Det är ditt ansvar som ryttare (eller kusk) att se till att inte ge dig ut i markerna så länge marken är blöt, du får aldrig ställa till skada.
  • Rid inte på vandringsleder, i motionsspår eller markerade skidspår!
  • Ha inte hunden med dig när du rider, i synnerhet inte under perioden från den 1 mars till och med 20 augusti när de vilda djuren har ungar.